Biwer Lotto: 07.10

Zéiungen vum 7.10.:

07/10/2017:
Ziffer: „30“
Gewënner: Jeff Moschtert
Bon beim Monika

D’Gewenner kennen ofgehol gin an der Buvette um Terrain