Biwer Lotto: 08.09

Zéiungen vum 8.9.:

08/09/2017:
Ziffer: „27“
Gewënner: Gina Winandy
Bon beim Giorgio

D’Gewenner kennen ofgehol gin an der Buvette um Terrain