Biwer Lotto: 15.09

Zéiungen vum 15.9.:

08/09/2017:
Ziffer: „26“
Gewënner: Michi Delleré
Bon beim Giorgio

D’Gewenner kennen ofgehol gin an der Buvette um Terrain